Mężczyzna trzyma w dłoni obrotowe narzędzie ścierne

Bezpieczeństwo pracy obrotowymi narzędziami ściernymi

Obrotowe narzędzia ścierne muszą spełniać normatywne warunki bezpieczeństwa, zaś najbezpieczniejsze z nich powinny być zgodne z wymaganiami oSa.

Normy techniczne dla obrotowych narzędzi ściernych

Obrotowe narzędzia ścierne, aby według prawa europejskiego mogły zostać dopuszczone na rynek, muszą być wyprodukowane zgodnie europejskimi normami: EN 12413 (dotyczy ściernic spojonych), EN 13236 (ściernice diamentowe oraz borazonowe) i EN 13743 (ściernice na podłożach: krążki fibrowe, ściernice listkowe, listkowe wachlarzowe, listkowe trzpieniowe). Normy te określają podstawowe cechy fizyczne oraz użytkowe tych narzędzi. Zgodnie z nimi Stowarzyszenie Europejskich Wytwórców Wyrobów Ściernych (FEPA) opracowało odpowiednie zalecenia dotyczące bezpiecznego użycia materiałów ściernych, zaś Organizacja Bezpieczeństwa Narzędzi Ściernych (oSa) – podwyższone normy jakościowe gwarantujące najwyższy na rynku poziom bezpieczeństwa pracy tego typu narzędziami. O ich spełnianiu przez narzędzia ścierne świadczy znak oSa umieszczany na etykietach produktów. Normy oSa obowiązują wyłącznie członków tej organizacji, którzy przystępując do niej, zadeklarowali ich wdrożenie i przestrzeganie. Do twórców i aktywnych członków oSa należy m.in. Klingspor.

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy FEPA dotyczące obrotowych narzędzi ściernych

Materiały ścierne wirujące powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi normami. Przykładowo tarcza spojona (korundowa) powinna mieć na swojej etykiecie piktogramy informujące o ograniczeniach użycia oraz podane maksymalne dopuszczalne prędkości obrotowe (obr./min) i obwodowe (m/s), wymiary (mm), nazwę producenta, dostawcy lub marki handlowej, nadrukowaną normę EN 12413 (co oznacza deklarację zgodności z nią), a także datę ważności i numer partii oraz charakterystykę techniczną. Z kolei na tarczach diamentowych powinny znajdować się informacje o ograniczeniach użycia (piktogramy), maksymalnych prędkościach obrotowych i obwodowych, kierunku rotacji (pokazany strzałką), wymiarach, normie EN 13236 (jako deklaracji zgodności), jak też powinna być umieszczona nazwa producenta, dostawcy lub marki handlowej i kod identyfikacyjny. Natomiast w wypadku ściernic na podłożach wymagane są piktogramy bezpieczeństwa i informacje o normie EN 13743 (jako deklaracji zgodności), ograniczeniach użycia, maksymalnych prędkościach obrotowych i obwodowych, wymiarach, nazwie producenta, dostawcy lub marki handlowej. Jeśli obrotowe materiały ścierne nie są oznaczone zgodnie z wymaganiami norm EN 12413, EN 13236 czy EN 13743, a w szczególności jeśli nie mają nadrukowanej nazwy jednej z wymienionych norm, nie wolno ich używać jako potencjalnie niebezpiecznych. W przypadku stwierdzenia prawidłowego oznaczenia obrotowych narzędzi ściernych, przed ich użyciem zaleca się najpierw sprawdzenie, czy nie są przeterminowane. Potem należy zapoznać się z ich instrukcją obsługi. Następnie sprawdza się, czy narzędzia ścierne nie są uszkodzone mechanicznie. Wykrycie takiego uszkodzenia jest równoznaczne ze stwierdzeniem nieprzydatności ich do pracy. Z kolei należy określić, czy maszyna napędzająca jest odpowiednia dla danej ściernicy pod względem swojego typu, czy wyposażono ją w prawidłową osłonę tarcz i czy jej maksymalne obroty nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych obrotów narzędzia ściernego. Jeśli maszyna nie jest odpowiednia, nie ma prawidłowej osłony lub jej obroty są za wysokie, nie wolno używać takiego sprzętu do napędu ściernicy.

W wypadku, gdy obrotowe materiały ścierne spełniają wymienione wyżej wymagania i maszyna napędzająca jest odpowiednia, należy sprawdzić, czy ściernica jest prawidłowo zamontowana na jej wrzecionie. W tym celu ocenia się zgodność otworu mocującego narzędzia ściernego z uchwytem na wrzecionie napędowym, a następnie prawidłowość samego montażu, czyli zastosowanie odpowiedniej nakrętki mocującej, kołnierza itd. Przed przystąpieniem do pracy należy także zadbać o odpowiednie zamontowanie obrabianego materiału. Musi być ono stabilne i unieruchamiające element szlifowany lub przecinany. Do ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy FEPA dotyczących obrotowych narzędzi ściernych zalicza się także zalecenia dotyczące stosowania prawidłowych środków bezpieczeństwa spełniających odpowiednie normy BHP, takich jak rękawice, okulary ochronne, maseczki przeciwpyłowe, nauszniki, ubrania robocze, w tym także nakrycia głowy i buty. Powinny zapewniać one całkowitą ochronę przed iskrami, ścierem, pyłem, oparami, wibracjami, hałasem i urazami mechanicznymi.

W przypadku produktów takich, jak obrotowe materiały ścierne czy narzędzia ścierne, bardzo ważnym aspektem bezpieczeństwa pracy jest ich prawidłowe przechowywanie w temperaturze 18-22°C i wilgotności powietrza wynoszącej 45-65%. Materiałom tym powinno się także zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, negatywnym oddziaływaniem promieniowania, substancjami chemicznymi, a nawet pleśnią czy innymi mikroorganizmami. Wśród zasad bezpieczeństwa pracy FEPA dotyczących obrotowych materiałów ściernych są też istotne szczegółowe zalecenia odnoszące się do poszczególnych narzędzi. Określają one prawidłowe metody cięcia lub szlifowania nimi, bezpieczne rodzaje talerzy podporowych oraz osłon dla każdego rodzaju operacji obróbczych, konieczność użycia chłodzenia, np. wodnego dla tarcz diamentowych, itp. W przypadku obrotowych materiałów ściernych FEPA zaleca swobodne prowadzenie ściernic po materiale obrabianym, bez ich nadmiernego spowalniania, co jest negatywną konsekwencją stosowania za dużego nacisku. Gdy użytkownicy stosują się do omówionych zasad FEPA, ryzyko wypadku przy pracy jest zminimalizowane praktycznie do zera. Jeśli natomiast chcą mieć 100-procentową pewność, że jakość wykonania materiałów ściernych gwarantuje im maksymalne bezpieczeństwo pracy, powinni wykorzystywać obrotowe narzędzia ścierne oznaczone znakiem oSa.


Categories:

Tags:


Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close